CÔNG NGHỆ CẮT LỖ, ĐỤC LỖ CỦA MÁY CẮT LASER

    Bất kỳ loại công nghệ cắt nhiệt nào, ngoại trừ một số trường hợp có thể bắt đầu từ mép của tấm ván, nói chung phải khoan một lỗ nhỏ trên tấm ván.

    Category: